Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Pædagogisk læreplan

Alle dagtilbud skal arbejde med børns læring, udvikling, dannelse og trivsel med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.

Den 1. juli 2018 trådte der en ny lovgivningsmæssig ramme i kraft for den pædagogiske læreplan. Den nye lovgivningsmæssige ramme skulle være implementeret i dagtilbuddene senest den 1. juli 2020 – to år efter lovens ikrafttræden. I forbindelse hermed skulle de enkelte dagtilbud udarbejde en ny pædagogisk læreplan.

I de enkelte dagtilbud er det pædagogisk personale og forældrebestyrelserne blevet inddraget på forskellige niveauer i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan skal fungere som et pædagogisk redskab, der giver en klar fælles retning for det pæda­gogiske arbejde i dagtilbuddet. Herunder sikre, at der etableres et pædagogisk læringsmiljø, der gennem leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene de bedste betingelser for at lære, trives, dannes og udvikle sig.

Nedenfor findes de enkelte dagtilbuds pædagogiske læreplan.

 

Børnehuset Andedammen

Børnenes Univers Billund

Børnenes Univers Grindsted Syd

Børnenes Univers Grindsted Vest

Dagplejen

Hejnsvig Børnehave

Sdr. Omme Børnehave

Stenderup Børnehave