Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Pædagogisk læreplan

Alle dagtilbud skal arbejde med børns læring, udvikling, dannelse og trivsel med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.

Folketinget vedtog den 24. maj 2018 lov om ændring af dagtilbudsloven. Ændringen betyder blandt andet, at der er vedtaget en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan. Den nye lovgivningsmæssige ramme for den pædagogiske læreplan (§8 og §9) trådte i kraft den 1. juli 2018. Rammen skal være implementeret i dagtilbuddene senest den 1. juli 2020. 

Du kan her læse mere om den nye ramme for den pædagogiske læreplan.