Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Behandling af personoplysninger i dagtilbud for forældre

Du kan her få information om, hvordan personoplysninger behandles i dagtilbud.

Billund Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig og dit barn. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dokumentet.

 

Behandling af personoplysninger: 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om barnet:

Kontaktoplysninger, cpr-nummer, helbredsoplysninger af fysisk og psykisk karakter, familiære forhold og pårørende, motoriske og faglige færdigheder samt kompetencer relateret til læreplanstemaer, fravær og ferie, relationer og samarbejde.

 

Kommunen har efter dagtilbudsloven pligt til at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse gennem dagtilbud, og skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om barnet og dig.

I Billund Kommune er det besluttet, at alle dagtilbud skal arbejde med børns trivsel, udvikling, læring, udvikling og dannelse med udgangspunkt i den pædagogisk læreplan og ved brug af IT-systemer, hvor der udarbejdes individuelle sprog- og motorikvurderinger samt dialogprofiler.

 

Diverse oplysninger indgår i overordnet ledelsesinformation og anvendes i anonymiseret form til statistik. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine og dit barns personoplysninger følger af dagtilbudsloven

Vi henter personoplysninger fra folkeregistret, forældre/værge/samboende, fagligt personale knyttet til barnets dagtilbud, samt tidligere dagtilbud.

Vi videregiver oplysninger til:

 

 • Kommunens sundhedspleje
 • Kommunale dagtilbud ved overgang
 • Kommunes folkeskoler og SFOér ved overgang
 • Danmarks Statistik

 

Efter omstændighederne, kan oplysninger også gives videre til:

 • PPS
 • Politiet
 • Hjemkommunen, hvis barnet er hjemhørende i anden kommune
 • Læge eller skadestue
 • Taxi eller busselskaber i forbindelse med særlig befordring

 

Barnets/dine informationer gemmes i forskellige administrative og pædagogiske it-systemer og digitale tjenester hos eksterne leverandører, som Billund Kommune har indgået en databehandleraftale med.

Indholdet i IT-systemerne, hvor der udarbejdes vurderinger og profiler, gemmes i arkiv i fem år ved overgang til et andet dagtilbud eller skole.

 

Dokumenter der relaterer til dagtilbuddets notat- og journalpligt gemmes i fem år efter barnet har afsluttet dagtilbudsforløb i Billund Kommune. Visse sagsdokumenter overføres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven: 

 • Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig og dit barn
 • Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har om dig og dit barn
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig og dit barn rettet 
 • Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig og dit barn inden vores normale slettefrist indtræder 
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine og dit barns personoplysninger begrænset. 
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine og dit barns personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk  

Billund Kommune

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted 

Mail: Kommunen@billund.dk

Telefon: 79 72 72 00 

CVR: 29 18 97 65

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Billund Kommune

Att. databeskyttelsesrådgiveren 

Jorden Rundt 1

7200 Billund 

Mail: dpo@billund.dk

Telefon: 79 72 72 43