Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har du brug for pædagogisk vejledning i forhold til dit barns udvikling og trivsel i daginstitutionen?

Her kan du få oplysninger om, hvordan du kan gøre brug af kommunens specialpædagogteam, hvis du er bekymret for dit barns trivsel og generelle udvikling.

Råd og vejledning

Er til brug for dig som forælder samt for personalet i kommunale/private institutioner.

Henvendelse kan ske igennem personalet i dit barns institution. Du er også selv velkommen til at kontakte os. Se nederst på siden.

Der vil være et tæt samarbejde med personalet i dit barns institution.

Råd og vejledning kan være samtaler, observationer, udviklingsbeskrivelser eller aftalte forløb som f.eks Marte Meo.

Specialpædagogisk bistand

Der kan ydes specialpædagogisk bistand til enkelte børn eller grupper, når det efter et råd og vejledningsforløb vurderes nødvendigt for at understøtte videre trivsel og udvikling.

Et visitationsudvalg tager stilling til ansøgning om specialpædagogisk bistand. Ansøgningen udarbejdes i et samarbejde mellem forældre, institution og distriktets specialpædagog.

Interne samarbejdspartnere

Specialpædagogteamet samarbejder med de øvrige faggrupper i PPS så som psykologer og tale- hørekonsulenter

 

Se det dokument, der benyttes ved en indstilling til PPS:

INDSTILLING TIL PPS

KONTAKT EN MEDARBEJDER VED PPS