Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har du et barn mellem 0-3 år med et handicap, en sygdom eller hvor udviklingen ikke bare kommer af sig selv.

Her kan du få pædagogisk råd og vejledning i forhold til dit barns udvikling og trivsel.

Sådan kontakter du småbørnskonsulenterne ved PPS

Som regel er det en sundhedsplejerske, personale i dagpleje og vuggestue eller en fysioterapeut, der henvender sig.

Du kan også som forælder henvende dig. I aftaler herefter det videre forløb.

Sådan arbejder vi

Småbørnskonsulenterne yder råd og vejledning til de voksne omkring barnet.

Småbørnskonsulenterne samarbejder med alle de voksne omkring barnet. Det kan være i hjemmet, i dagtilbud og evt. i aflastningsfamilie.

Småbørnskonsulenterne laver observationer, yder sparring og supervision, laver udviklingsbeskrivelser, introduktion til tegn til tale,instruerer i sansemotoriske øvelser og laver Marte Meo forløb.

I samarbejde med de voksne omkring barnet laves der handleplaner, der løbende evalueres.

 

Se det dokument, der benyttes ved en indstilling til en småbørnskonsulent:

 

 INDSTILLING TIL PPS