Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lukkedage

Lukkedage i Den kommunale dagpleje, børnehaver og aldersintegreret daginstitutioner.

Følgende dage er omfattet:

  • Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • Uge 29
  • Dagene mellem jul og nytår inklusive den 31. december

Derudover holder dagplejen, børnehaver og aldersintegreret daginstitutionerne lukket den 5. juni og den 24. december jævnfør dagtilbudsloven. Der er ikke mulighed for alternativ pasning de 2 nævnte dage.

Alternativ pasning på lukkedage

Den alternative pasning tilbydes alene til børn hvor begge forældre skal arbejde.

Forældre med et pasningsbehov på en lukkedag kan tilmelde sig alternativ pasning. Den alternative pasning tilbydes i henholdsvis Børnenes Univers Billund og Børnenes Univers Grindsted Syd.

Den alternative pasning i Børnenes Univers Billund er for børn indmeldt i Børnehuset Andedammen, Hejnsvig børnehave, Stenderup Børnehave og Børnenes Univers Billund.

Den alternative pasning i Børnenes Univers Grindsted Syd er for børn indmeldt i Sdr. Omme børnehave, Børnenes Univers Grindsted Vest og Børnenes Univers Grindsted Syd.

I dagplejen tilpasses antallet af pladser i forhold til antallet af tilmeldte børn på lukkedage. Den alternative pasning vil, som udgangspunkt, tilbydes i Grindsted og Billund.

Forældreinformation

Forældrene orienteres i god tid om lukkedage og om deres mulighed for at tilmelde sig alternativ pasning via Aula.


Kriterie for lavt fremmøde

Lukkedage må kun afholdes, når der er foretaget en konkret vurdering af, at fremmødet af børn på lukkedage er lavt. 

Kriteriet for lavt fremmøde er 35%.

Lukkedage udover de ovennævnte

Kommunalbestyrelsen har vedtaget ovenstående og delegeret kompetencen til placering af yderligere lukkedage hen over året til forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud.

Kriteriet for lavt fremmøde, er inden for forældrebestyrelsen kompetenceområde fastsat til 10%.