Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søskendetilskud

Hvornår kan jeg få søskendetilskud

Du får søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO, juniorklub eller privat pasning. Hvis du har mere en et barn i pasning, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, og kun halv pris for de øvrige pladser. 

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, får du 85% af søskendetilskuddet.

Søskendetilskuddet gives automatisk, så du skal derfor ikke ansøge om det.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Hvornår kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

  • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det.