Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Økonomisk friplads

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud og SFO. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud. Du kan læse mere om reglerne i nedenstående link.

Hvordan skal jeg søge?

Du skal søge økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning. Her kan du også beregne, hvad du kan få i tilskud. Linket til Digital Pladsanvisning er i højre side.

Tilflytter

Er du tilflytter til kommunen, og har haft bevilliget økonomisk fripladstilskud i din fraflytningskommune, stopper bevillingen af økonomisk fripladstilskud ved flytning til Billund kommune. Du skal derfor søge på ny.

Hvornår?

Ved ansøgning af økonomisk fripladstilskud får bevillingen virkning fra den 1. i den måned, der følger efter datoen, hvor kommunen har modtaget ansøgningen.

 

VIGTIGT- du har pligt til at underrette kommunen om ændringer i din indkomst og ændringer i din samlivsstatus.

 

 

Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud.

Kommunen offentliggør hvert år de aktuelle takster for en plads i dagtilbud.

Ud over grundtilskuddet kan du og dit barn være berettiget til fripladstilskud, søskendetilskud, behandlingsmæssigt tilskud og socialpædagogiske tilskud. Læs mere og søg på borger.dk