Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Økonomisk friplads

Er den samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have børn i dagtilbud og SFO. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud. Du kan læse mere om reglerne i linket nederst på siden.

Hvordan skal jeg søge?

Du skal søge økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning

Tilflytter

Er du tilflytter til kommunen, og har haft bevilliget økonomisk fripladstilskud i din fraflytningskommune, stopper bevillingen af økonomisk fripladstilskud ved flytning til Billund kommune. Du skal derfor søge på ny.

Hvornår?

Ved ansøgning af økonomisk fripladstilskud får bevillingen virkning fra den 1. i den måned, der følger efter datoen, hvor kommunen har modtaget ansøgningen.

 

VIGTIGT- du har pligt til at underrette kommunen om ændringer i din indkomst og ændringer i din samlivsstatus.

 

 

Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud.

Kommunen offentliggør hvert år de aktuelle takster for en plads i dagtilbud.

Ud over grundtilskuddet kan du og dit barn være berettiget til fripladstilskud, søskendetilskud, behandlingsmæssigt tilskud og socialpædagogiske tilskud. Læs mere og søg på borger.dk