Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Moduler

Du kan i børnehaver og aldersintegreret institutioner 0-6 år vælge mellem 3 modultyper for dit barns pasning.

Hvilke moduler kan vælges

  • 48 timer
  • 40 timer
  • 30 timer

Modulerne er på ugebasis.

Kompetencen til at fastsætte regler og retningslinjer for brugen af moduler, er delegeret til forældrebestyrelsen. Du kan finde de enkelte institutioners regler og retningslinjer for det valgte modul på deres hjemmeside.

 

Hvordan ændrer jeg moduler

Du kan melde ned i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned.

Du kan melde op i tid med en måneds varsel til den 15. eller den sidste kalenderdag i en måned - dog med dags varsel, hvis det er af arbejdsmæssige årsager.

Ændringen skal ske via Digital Pladsanvisning.