Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Med barnet i centrum

Det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet i Billund Kommune kaldes ”Med barnet i centrum”. Det er her professionelle og forældre mødes, når de er bekymret for et barns trivsel, og når der er behov for at koordinere indsatser på tværs af fagområder.

I Billund Kommune ønsker vi et ligeværdigt samarbejde mellem professionelle og forældre, og vi ønsker at blive bedre til i fællesskab at finde fælles løsninger på fælles udfordringer.  

På denne side finder du håndbogen ”Med barnet i centrum v. 2”. Håndbogen sætter rammen om det tværfaglige samarbejde og henvender sig til medarbejdere i kommunens dagtilbud, skoler, familieafdeling, PPS og staben for dagtilbud og skoler. Der er også udarbejdet en folder målrettet forældre, som kort beskriver formålet med det tværfaglige samarbejde, og hvordan det foregår.

På de øvrige sider under menupunktet ”Tværfagligt samarbejde” kan du læse om de forskellige mødefora, der eksisterer i det tværfaglige samarbejde, finde arbejdsredskaber og skabeloner til brug i det tværfaglige samarbejde samt finde ofte stillet spørgsmål og svar om det tværfaglige samarbejde. 

Søger du noget, som du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte Familie & Forebyggelse. Se kontaktoplysninger i højre kolonne.