Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

It-kompenserende hjælpemidler

Hvilket it-kompenserende hjælpemiddel Billund Kommune stiller gratis til rådighed for eleverne i Billund Kommunes Folkeskoler.

Elever i ordblinde-vanskeligheder og andre læse-skrivevanskeligheder skal have mulighed for at tilegne sig viden og udtrykke sig på lige fod med andre elever, ud fra en forudsætning om, at forskellige medier anvendes ligeværdigt.
Kompenserende it-hjælpemidler er særdeles velegnede til såvel læsning som skrivning i almenundervisningen. Læse-skrivestøtte skal gerne være et naturligt hjælpemiddel for alle, der har behov derfor.
I Billund Kommune har vi tegnet kommunelicens på AppWriter, så det kan anvendes gratis af alle elever i Billund Kommunes Folkeskoler såvel i skolen som hjemme. AppWriter kører på alle platforme og enheder.
AppWriter downloades/installeres gratis og kan anvendes med elevernes uni-login.

Her finder du link til AppWriter.