Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud

Hvad kan jeg få i tilskud til privat børnepasning.

Der er et loft for, hvor højt tilskuddet kan være afhængig af barnets alder, antallet af pasningstimer samt børnepasserens/pasningsordningen indtægt. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af dine dokumenterede udgifter til pasningen.

Prisen for pasning aftales mellem dig og børnepasseren/ den private pasningsordning.

Tilskuddet følger den til enhver tid gældende tilskudssats. Dit tilskud indsættes på din NemKonto.

Billund Kommune yder tilskud til børn i alderen fra 24 uger og frem til den 31. marts, det år barnet starter i skole.

Tilskud til privat pasning i 2018 

0-2 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 5.662,84 pr. måned på en fuldtidsplads.

0-2 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 4.530,27 pr. måned på en modulplads op til 32 timer.

3-5 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 4.162,39 pr. måned på en fuldtidsplads.

3-5 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 3.329,91 pr. måned på en modulplads op til 32 timer.

Du ansøger om tilskud ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema, der sendes til dagplejen@billund.dk

Ansøgningsskema om tilskud til privat pasning

Du kan få tilskud fra den opstartsdato, du har skrevet i ansøgningen til tilskud.

Den månedlige betaling er en b-skattepligtig indkomst for børnepasseren/ den private pasningsordning, det vil sige din børnepasser/ private pasningsordning er forpligtet til at opgive sin indkomst til SKAT.

Er der ændringer til den gældende aftale/kontrakt, har du og din børnepasser/private pasningsordning pligt til at sende en ny kontrakt til Billund Kommune.

Hvornår stopper udbetalingen af tilskud?

  • Når du eller din børnepasser/ den private pasningsordning opsiger den indgåede kontrakt.
  • Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt.
  • Hvis Billund Kommune har mistanke om, at aftalen er proforma.
  • Hvis det på tilsynet vurderes, at din børnepasser/ den private pasningsordning ikke længere er pædagogisk eller sikkerhedsmæssig forsvarlig.
  • Hvis du flytter fra Billund Kommune. Tilskuddet stopper senest den dato, du fraflytter kommunen.

Ingen fripladstilskud:

Det er ifølge Dagtilbudsloven ikke muligt at få økonomisk fripladstilskud og dermed nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning.

Søskendetilskud:

Det er ifølge Dagtilbudsloven muligt at få søskendetilskud i privat børnepasning:

  • Hvis du har mere end ét barn indmeldt i henholdsvis et kommunalt dagtilbud (vuggestue, børnehave eller fritidshjem) og i privat pasningsordning, vil søskendetilskuddet svare til 50 % af den billigste plads.

Gives tilskuddet til et barn i privat børnepasning, udbetales søskendetilskuddet sammen med det øvrige tilskud (søskendetilskuddet udgør dog maksimum 50 % af egenbetalingen til den private børnepasser/ private pasningsordning).