Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilskud

Her kan du læse om tilskud til pasning i private institutioner.

Tilskud til private institutioner

Billund Kommune yder tilskud til pasning i private institutioner. Tilskuddet ydes til børn i alderen fra de er 24 uger og frem til den 31. marts, det år barnet starter i skole.

Tilskud til private institutioner

0-2 årige: kr. 8.775,00 i 2018 pr. måned på en fuldtidsplads (50 timer).

3-5 årige: kr. 6.024,00 i 2018 pr. måned på en fuldtidsplads (50 timer).

Tilskuddet til deltidspladser beregnes på baggrund af det ugentlige timetal.

Økonomisk friplads

Børn i private institutioner er berettiget til fripladstilskud, hvis forældrene kan dokumentere, at deres aktuelle indtægter ligger indenfor fripladsskalaen. Fripladstilskuddet beregnes før søskenderabat.

Søskendetilskud

Søskendetilskud gives til forældre med mere end 1 barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat børnepasning. 

Socialpædagogisk friplads

Hvordan kan jeg søge?

Udskriv og udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Send ansøgningen sammen med den nødvendige dokumentation til:

Billund Kommune
Familieafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Mrk: Socialpædagogisk friplads

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet
på mail: familie@billund.dk eller på telefon 79 72 76 09.

Det er en forudsætning, at du først har søgt økonomisk fripladstilskud.

Du kan læse mere om socialpædagogisk fripladstilskud nedenfor.