Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Familieafdelingen

Familieafdelingens arbejdsområder

Vi arbejder med børn og unge, der har brug for særlig støtte, ligesom vi arbejder med indsatser over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Vi tilbyder familier med børn og unge gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Familierådgivningen kan modtages anonymt af såvel forældrene som barnet eller den unge.

Hvis vi får kendskab til, at et barn eller en ung ikke trives, skal vi undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen beskriver de vanskeligheder og ressourcer, der er i familien, og ud fra dette tages der stilling til, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger.

Vi tilbyder:

  • Anonym rådgivning
  • Forebyggende indsats: Rådgivning og vejledning
  • Foranstaltninger til børn, unge og forældre med baggrund i en børnefaglig undersøgelse
  • Ambulant misbrugsbehandling
  • Familieorienteret rusmiddelbehandling gennem Billund Kommunes Rejsehold
  • Støtte til handicappede børn og deres familier herunder behandling af ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
  • Vedligeholdelsestræning til børn fra 0 år til 0. klasse

Familieafdelingens medarbejdere - telefonnumre og mailadresser 

 

 Strategi for omstilling og udvikling i Familieafdelingen