Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud

Hvad er reglerne for at få mit barn optaget i dagtilbud?

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti i Billund Kommune, hvilket betyder, at forældre er garanteret en plads i et dagtilbud til børn i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart. Pasningsgarantien er betinget af, at ansøgningsfristen, der er senest en måned før behovsdatoen, overholdes. Garantien gælder indenfor kommunegrænsen.

Tidspunkt for optagelse

Forældre er velkomne til at ansøge om optagelse i Dagtilbud så tidligt som muligt og gerne, så snart tidspunktet for pasningsbehovet er kendt. Dette af hensyn til planlægningen og fordelingen af pladserne til gavn for børn og deres forældre. Ved ansøgning om optagelse i dagtilbud oplyser forældrene behovsdatoen for start i dagtilbud. Behovsdatoen kan ændres op til senest en måned før indmeldelse i dagtilbud.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen anviser plads til Billund Kommunes dagtilbud og sikrer, at der konstant er et samlet overblik over udbud og efterspørgsel på dagtilbudspladser.

Når forældre har fået tildelt et dagtilbud i skoledistriktet, kan barnet normalt ikke længere stå på venteliste til et andet dagtilbud. Undtagelser herfra ses i afsnittet om "optagelseskriterier i dagtilbud/særlige bestemmelser samt under afsnittet flytning"

 

Digital pladsanvisning

Optagelseskriterier i dagtilbud:

Generelt:

 • Barnet indskrives i dagtilbud efter alder
 • Barnet tilbydes en plads i skoledistriktet.
 • Børn i alderen 0 til 2 år tilbydes en plads med start ved behovsdato
 • Barnet optages i børnehave den 1. i den måned, hvori det fylder 3 år
 • Barnet indskrives i den ønskede pædagogiske linje, hvis der er plads (gælder for Billund og Grindsted)


Særlige bestemmelser:

 • Hvis barnet mod forventning tilbydes en dagplejeplads udenfor skoledistriktet, kan barnet forsat stå på venteliste til en dagplejeplads i skoledistriktet og tilbydes flytning, så snart der er en ledig plads
 • Alle børn 0 til 2 år kan stå på venteliste og få tilbudt en vuggestueplads i henholdsvis Børnehuset Andedammen i Vorbasse, Børnenes Univers Billund og Børnenes Univers Grindsted uanset bopæl
 • Børn kan stå på venteliste til vuggestue selv om de er optaget i dagplejen
 • Børn 0 til 2 år tilbydes dagpleje i Filskov


Fortrinsret til en plads:

 • Børn med særlige sociale, sygdomsmæssige eller pædagogiske behov kan efter en konkret vurdering tildeles fortrin til en plads
 • Et barn har fortrinsret til en plads hos den dagplejer, hvor en søskende er indskrevet, hvis der er ledig plads og hvis forældrene ønsker det
 • Et barn har fortrinsret til en plads i vuggestue, hvor en søskende er indskrevet, hvis der er ledig plads og forældrene ønsker det
 • Et barn 3 til 5 år har fortrinsret til en plads i den enhed, hvor en søskende er indskrevet, hvis forældre ønsker det (gælder for Billund og Grindsted)


Venteliste

Børn 0 til 6 år optages på venteliste efter alder. Forældrene noterer på ansøgningen hvorvidt de ønsker en dagpleje-, vuggestue- eller børnehaveplads til deres barn. Ligeledes noteres hvilke særlige behov, der eventuelt skal tages hensyn til ved placering i dagpleje. Særlige hensyn kan være åbningstiden, allergi og ønske om hjem uden husdyr. Pladsanvisningen forsøger i samarbejde med dagplejepædagogerne at tilgodese eventuelle ønsker.

Forældre, der opskriver et barn til en dagpleje- eller vuggestueplads, opfordres ved samme lejlighed til at lade deres barn opskrive til en børnehaveplads.

Forældre, der ønsker at stå på venteliste til en vuggestueplads som 1. prioritet, opfordres til at søge om en dagplejeplads som 2. prioritet.

Børn kan stå på venteliste til vuggestue selv om de er optaget i dagplejen.

Forældre i Billund og Grindsted opfordres til at afgive prioriterede ønsker til de pædagogiske linjer i Børnenes Univers.

Der ansøges om plads via digital pladsanvisning ved brug af nem-id.

 

Fordeling af børnene i Børnenes Univers i Billund og Grindsted

Pladsanvisningen tilstræber, at der er en jævn fordeling af børn i de fysiske enheder i Børnenes Univers i Grindsted og i Billund. Der styres efter maksimum kapacitet periode for periode.

 

Flytning af børn

Som udgangspunkt flyttes et barn ikke til et andet tilbud, medmindre der er særlige forhold som taler derfor.

Beslutningen om flytning træffes af den pædagogiske administrative konsulent og / eller lederen af Dagplejen i et tæt samarbejde med forældre, dagpleje eller institution.

Undtaget for bestemmelsen er børn, der midlertidigt er indskrevet i en dagplejeplads udenfor skoledistriktet, vuggestuebørn, hvor forældrene ønsker, at de ved børnehavestart flyttes til en børnehaveplads i skoledistriktet samt børn der fortsat tilbydes vuggestueplads efter start i dagpleje.

Børn, der er indskrevet i Børnenes Univers i Grindsted eller i Billund, kan flyttes til anden fysisk enhed, hvis forældrene og Dagtilbudslederen har en gensidig forståelse af, at en flytning fremmer barnets trivsel, læring og udvikling.

 

Indmeldelse i dagtilbud

Børn indmeldes i dagtilbud i forhold til en behovsdato.
Børn optages i børnehave den 1. i den måned, hvori de fylder 3 år.

Udmeldelse af dagtilbud

Udmeldelse sker med mindst en måneds varsel til den 1. eller d. 15. i en måned. Udmeldelse sker gennem vores digitale pladsanvisning med nem-id.

Når barnet går direkte fra kommunal dagpleje eller vuggestue til kommunal børnehave er udmeldelse ikke nødvendig. Pladsanvisningen overflytter automatisk barnet, og opkrævningen ændres i samme forbindelse.

Fuldtids- og deltidspladser

I daginstitutioner vælges der mellem to moduler: Et fuldtidsmodul og et deltidsmodul.
Fuldtidsmodulet er 50,5 timer pr. uge og deltidsmodulet er 32 timer pr. uge.

I Dagplejen tilbydes der fuldtidspladser. En fuldtidsplads er 48 timer pr. uge.

OBS - FRA 1.1.2017 KAN DER VÆLGES 5 MODULER. SE MODULERNE HER.

Optagelseskriterierne

Optagelseskriterierne er besluttet i Børne- og Kulturudvalget d. 10. april 2012. Optagelseskriterierne træder i kraft d. 1. maj 2012.