Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsyn med private pasningsordninger

Her kan du læse om hvordan Billund kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger og private institutioner.

Tilsyn med private institutioner

Billund Kommune fører tilsyn med private institutioner og kan trække godkendelsen tilbage, hvis en privat institution ikke lever op til de betingelser, som lå til grund for godkendelsen. 

Private institutioner har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Private institutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn. Tilsynet skal forgå frit og uhindret, og privat institutionen skal give adgang til den nødvendige dokumentation i forhold til godkendelsesgrundlaget.

Tilsynet omfatter blandt andet:

  • Pædagogik
  • Trivsel
  • Personalesammensætning og personalekvalifikationer
  • Fysiske rammer
  • Sikkerhed
  • Overholdelse af gældende lovgivning herunder pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og et sundt frokostmåltid
  • Retningslinjer for legepladssikkerhed
  • Privat institutionens godkendelsesgrundlag og egne mål

Privat institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af privat institutionen selv.

Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes revideret regnskab til Børne- og kulturforvaltningen i Billund kommune, da kommunen skal sikre, at det kommunale tilskud ikke går til ulovlige formål.

Regnskabet skal være underskrevet af leder og bestyrelsesformand i den private institution. Privat institutionen er ansvarlig overfor sine ejere efter reglerne om fx aktieselskaber eller anpartsselskaber.

Såfremt privat institutionens ejere har økonomisk overskud, kan dette anvendes til andre formål end egentlig institutionsdrift. Overskuddet kan for eksempel reinvesteres i privatinstitutionen.

Billund Kommune fører årligt to tilsyn med privat institutionerne, et anmeldt og et uanmeldt tilsyn.

Tilsyn med privat pasningsordning (børnepasser)

Tilsynet skal sikre, at pasningen af børnene sker på en sådan måde, som lever op til lovgivningen og er i overensstemmelse med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet både fagligt og økonomisk. 

Billund Kommune fører tilsyn med de private børnepassere. Hvis en privat børnepasser ikke lever op til de betingelser, der ligger til grund for godkendelsen, kan godkendelsen trækkes tilbage.

De private børnepassere er forpligtet til at samarbejde ved det pædagogiske tilsyn og det kommunale tilsyn skal foregå og frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som måtte anses som nødvendig for at udøve tilsynet. En privat børnepasser har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. 

Billund Kommune fører 3 årlige tilsyn, hvoraf 1 er uanmeldt.