Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Private pasningsordninger

Forældre kan få tilskud til at ansætte en privat børnepasser, hvis kommunen godkender pasningsaftalen.

Private pasningsordninger er ordninger, hvor forældre modtager et økonomisk tilskud fra kommunen til brug for ansættelse af en privat børnepasser. Den private pasningsordning baserer sig på en aftale mellem forældrene og den private børnepasser.

Kommunen skal altid godkende pasningsaftalen som betingelse for, at forældrene kan modtage et økonomisk tilskud. Der kan ansøges om tilskud til privat pasning til børn i alderen 0 år og frem til 1. april, det år barnet starter i skole.

Private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske læreplaner mv. 

Kommunen skal føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, med mindre der er flere personer til at passe børnene.

I Billund Kommune er der følgende børnepasser: 

  • Gården, Engdraget 6, 7190 Billund (tilbud til børn fra 3. klasse)