Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lukkedage

Lukkedage er gældende både i dagplejen, børnehaver og integreret institutioner 0-6 år.

Lukkedage

I Billund Kommune er der ikke faste lukkedage. Kompetencen til placeringen af lukkedage er delegeret til forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud. Forud for placeringen af en lukkedag, undersøges børnegruppens samlede pasningsbehov på den påtænkte lukkedag. Lukkedage kan kun gennemføres, hvis børnegruppens samlede pasningsbehov er inden for kriteriet for lavt fremmøde. Alle dagtilbud holder lukket den 5. juni og 24. december. Disse dage tilbydes der ikke alternativ pasning.

Kriterie for lavt fremmøde

For at afholde en lukkedag, skal kriteriet for lavt fremmøde overholdes. I Billund Kommune er kriteriet 10%. Det betyder, at hvis pasningsbehovet i den enkelte institution overstiger 10%, målt ud fra den samlede børnegruppe, skal den pågældende institution holde åbent som normalt. Kriteriet for lavt fremmøde er kun gældende for daginstitutioner.

Retningslinjer for afholdelse af lukkedage

Alternativ pasning:
Forældre med et pasningsbehov på en lukkedag kan tilmelde sig alternativ pasning. Den alternative pasning tilbydes i en aldersintegreret institution i enten Børnehuset Andedammen i Vorbasse, Børnenes Univers Grindsted Syd, Børnenes Univers Grindsted Vest eller Børnenes Univers Billund. I Dagplejen tilpasses antallet af gæstedagplejepladser og dagplejehjem i forhold til behovet på lukkedage.

Forældre kan tilmelde sig den alternative pasning efter følgende kriterier:

  • Begge forældre skal arbejde
  • Kontrollen baseres på tillid til, at forældrene overholder kravet

Øvrige hensyn:
Derudover har lederen ansvaret for, at den alternative pasning tilgodeser børnenes behov for stabile og trygge rammer og skal i forbindelse med børns helt særlige behov sikre, at der er voksne tilstede, som barnet kender.

Forældreinformation 

Forældrene orienteres i god tid om en lukkedag og om deres mulighed for at tilmelde sig alternativ pasning og hvor denne pasning er placeret rent fysisk.

 

Borger.dk er nede

Her plejer der at være indhold fra borger.dk. Desværre er borger.dk nede i øjeblikket, så der kan ikke vises indhold derfra.
Vend venligst tilbage på et andet tidspunkt.
Vi beklager.