Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Arbejdsgrundlag i dagtilbud

Grundlaget for dagtilbud er beskrevet i dagtilbudsloven. Dertil kommer de kommunalt besluttede vedtægter, politikker og strategier for dagtilbuddene.

I Billund Kommune er der tilbud om dagpleje, børnehave og aldersintegrerede institutioner for børn i alderen 0 til 6 år.

Der er en række krav som alle dagtilbud skal leve op til. Kravene er udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn og et tilbud om et sundt frokostmåltid.

 

Alle dagtilbud i Billund Kommune har et særligt fokus på:

  • inklusion gennem udvikling af børnefællesskaber,
  • overgangene i barnets liv fra hjemmet til dagpleje /vuggestue, videre i   børnehave og til skole,
  • implementering af digitale medier i den pædagogiske hverdag sammen  med børnene.


I alle daginstitutionerne er der derudover et særligt fokus på udvikling af understøttende læringsmiljøer gennem en pædagogisk praksis med tematiseret læringsforløb eller etablering af pædagogiske linjer i de enkelte dagtilbud.

 

Læs mere om grundlag og arbejdsmetoder

 

 


Uderummet er et formidabelt sanse og læringsmiljø for børn og voksne