Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søskendetilskud

Hvornår kan jeg få søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i husstanden, der går i dagtilbud, SFO, juniorklub eller privat pasning. Hvis du har mere en et barn i pasning, skal du betale fuld pris for den dyreste plads, og kun halv pris for de øvrige pladser.

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, kan du få 85% af søskendetilskuddet.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Hvornår kan jeg få søskendetilskud?

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. For at beregne tilskuddet trækkes der først 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og dernæst 85 % af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke søge om det.