Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Socialpædagogisk friplads

Hvordan kan jeg søge?

Udskriv og udfyld ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema

Send ansøgningen sammen med den nødvendige dokumentation til:

Billund Kommune
Familie og Forebyggelse
Jorden Rundt 1
7200  Grindsted

Mrk: Socialpædagogisk friplads

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte staben på email: familie@billund.dk eller på telefon 79 72 76 09.

Det er en forudsætning, at du først har søgt økonomisk fripladstilskud.

Du kan læse mere nedenfor.

 

Behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Kommunen skal også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.