Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Behandlingsmæssig friplads

Hvordan kan jeg søge?

Kontakt din socialrådgiver i Familieafdelingens handicapteam eller ring til Familieafdelingen på telefon 7972 7609.

Du kan læse mere nedenfor.

 

Behandlingsmæssigt eller socialpædagogisk fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Kommunen skal også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.