Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Merudgiftsgodtgørelse når du deltager i et tilbud

Godtgørelse er et tilskud til de udgifter du kan have, når du skal deltage i et beskæftigelsestilbud fra Jobcenteret. Læs her om Billund Kommunes retningslinjer.

Hvornår kan der gives godtgørelse?

Du skal deltage i et af følgende tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats – kapitel 11, 13 og 14.

 • Praktik i en virksomhed.
 • Nytteindsats.
 • Vejledning og opkvalificering.

 

Du skal tilhøre en af følgende målgrupper:

 • Modtager af kontanthjælp.
 • Personer som modtager overgangsydelse efter Lov om aktiv Socialpolitik, som ikke er omfattet af introduktion efter integrationsloven.
 • Modtager af uddannelseshjælp.
 • Personer i jobafklarings- og ressourceforløb.
 • Ledige selvforsørgende.
 • Personer under 18 år, med behov for komme tættere på arbejde og uddannelse.

 

Godtgørelsen kan helt eller delvist dække dine udgifter til:

 • Arbejdstøj.
 • Arbejdssko.
 • Transport for de første 24 km - kan ikke anvendes til at dække udgifter til befordring udover de første 24 km.

 

Hvor meget kan du få i godtgørelse?

Du kan få et skattepligtigt tilskud på hvad der svarer til 2 buszoner.

 

Det er dog samtidigt en betingelse at du deltager i tilbud efter Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats, samt at du er bosiddende minimum 5 km fra adressen hvor tilbuddet afholdes.