Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PageRedirect.cshtml)

Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dine indefrosne feriepenge påvirker ikke din ydelse fra kommunen

Selvom du modtager en offentlig ydelse, kan du godt hæve de feriepenge du har optjent fra 1. september 2019 - 31. marts 2020, uden det får betydning for dine ydelser. Det kan du indtil udgangen af 2022.

Du kan nu hæve tre ugers indefrosne feriepenge, men tænker måske på, om det vil betyde noget for din ydelse, hvis du fx modtager sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksløntilskud, eller kontanthjælp.

Loven om udbetaling af indefrosne feriemidler blev vedtaget i Folketinget i august, for at sætte gang i vores forbrug under coronakrisen. Borgere, der har optjent feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, kan fra 1. oktober 2020 søge om at få feriepengene udbetalt. 

Feriepengene er hverken indtægt eller formue

De indefrosne feriepenge vil ikke indgå i beregningen af offentlige ydelser, der er afhængig af din indkomst – men de udløser heller ikke et fradrag. 

Det gælder både for dig som modtager ydelsen, din ægtefælle, samlever eller andre husstandsmedlemmer. Det gælder til og med år 2022, hvis feriemidlerne endnu ikke er brugt. 

Feriepengene skal altså hverken indgå som indtægt eller formue.

Gem brevet om udbetalingen af feriepengene

Frem til 2022 skal vi som kommune se bort fra de indefrosne feriepenge, når vi beregner, om du som borger kan modtage en ydelse. Men hvis pengene stadig står på din konto, skal du kunne dokumentere, at det er de indefrosne feriepenge, du har fået udbetalt. Det gør du enten, hvis feriepengene fremgår af e-indkomst eller ved at vise os brevet, du har fået fra fonden, der udbetaler feriepengene - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. 

Du skal altså ikke dokumentere, hvad feriepengene er brugt til, men blot at feriemidlerne er blevet modtaget. 

Læs mere

Du kan finde svar på, hvad udbetalingerne betyder for ydelserne fra Udbetaling Danmark på denne side: www.borger.dk/corona-udbetalinger-2020.

Borger.dk

 

Bliv klogere på feriepenge

Hvis du er lønmodtager, optjener du ret til ferie, der er betalt af din arbejdsgiver.

Der findes mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Feriepengeinfo giver dig et overblik over, hvem der skal udbetale feriepengene, og hvordan du bestiller dem.

Her kan du:

  • bestille feriepenge
  • se optjente feriepenge og tidligere bestillinger.