Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan beregner vi dit fleksløntilskud

Normalt beregner vi dit fleksløntilskud ud fra den løn du fik i den foregående måned. Det vil sige, at vi beregner dit løntilskud for februar ud fra den løn du har fået udbetalt i januar. Her kan du se hvordan vi beregner dit tilskud.

Er du ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013

Hvis du er ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013, betaler din arbejdsgiver løn til dig, for den arbejdsindsats du reelt yder.

Derudover vil du få suppleret med et fleksløntilskud fra kommunen.

Kommunens tilskud kan højest udgøre 17.312 kr. om måneden, før skat.

Tilskuddet bliver nedsat med 30 % af den løn du tjener hos din arbejdsgiver, op til 13.446 kr. før skat.

Hvis din månedsløn før skat overstiger 13.446 kr., bliver dit tilskud nedsat med 55 % af det beløb det overstiger med.

Der beregnes 5 % ATP af dit fleksløntilskud, dog max. 500 kr. om måneden.

(Satserne er fra 2015)

 

Eksempler på beregninger:

Eksempel 1:

Løn fra arbejdsgiver:

  • Løn før skat på 14.000 kr.
  • 22 timers arbejdsuge
  • Løn inklusiv pension 14.000 kr.

Løn for et tilsvarende job med 37 timers arbejdsuge 23.545 kr.

 

Første del af regnestykket:

Max. fleksløntilskud                                    17.312 kr.

30 % af op til  13.446 kr.                           - 4.034 kr.

55 % af  over  13.446 kr.                           -    305 kr.

__________________________________________

Fleksløntilskud                                            12.973 kr. 

 

Din løn og dit fleksløntilskud må tilsammen ikke overstige lønnen for et tilsvarende job med 37 timers arbejdsuge - her 23.545 kr.

Anden del af regnestykket:

Løn inklusiv pension                                             14.000 kr.

Fleksløntilskud                                                      12.973 kr.

_______________________________________________

Løn før regulering                                                 26.973 kr.

 

 Tredie del af regnestykket:


Løn før regulering                                                 26.973 kr.

Løn for tilsvarende job 37 timer / uge                  23.545 kr.

_______________________________________________

Beløbet der skal fratrækkes dit fleksløntilskud        3.428 kr.

 

Ud over ovenstående beløb der skal fratrækkes dit fleksløntilskud, skal vi også fratrække 5 % til ATP - dog højst 500 kr.

 Fjerde del af regnestykket:

Fleksløntilskud før fratræk                                     12.973 kr.

Beløb der skal fratrækkes dit løntilskud                - 3.428 kr.

ATP Højst 5 % af summen af ovenstående           -    477 kr.

_______________________________________________

Fleksløntilskud før skat                                           9.068 kr.