Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstid er den tid der går fra:

  • Henvendelse er modtaget
  • Alle relevante oplysninger er tilgængelige
  • Der træffes en beslutning
  • Borger orienteres

 

Sagsbehandlingsfrister

 

 

Bevilling  Behandlingstid
Enkeltydelser / sygebehandling 3 uger
   
Helbredstillæg § 146

3 uger

Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning

3 måneder

Hjælpemidler m.v. 1 måned
Ret til kontanthjælp og/eller startydelser 3 uger
Revalidering 3 måneder
Bevilling af sygebehandling 3 uger