Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Reelt enlig

Hovedreglen er, at du er reelt enlig, når du bor alene (med dine børn) og ikke lever i ægteskabslignende forhold.

Ægteskabslignende forhold

 • Parterne opholder sig på samme bopæl
 • At I sover sammen, spiser sammen og har en hverdag sammen
 • Parterne betaler til den fælles husførelse
 • Sammenblandet økonomi vedr. husleje, el, vand, varme, gæld, forsikringer og mad indkøb
 • Parterne er fælles om den praktiske husførelse
 • Hvem henter/afleverer børn, handler ind, laver mad, gør rent, vasker tøj og ordner haven
 • Man er helt eller delvist forsørget af den anden part
 • Om man udadtil fremstår som et par
 • Hvordan betragter familie, venner, naboer eller andre jer?

Det vurderes, om du er reelt enlig, blandt andet ud fra ovennævnte eksempler, din egen forklaring herom og forholdets varighed.

Økonomisk konsekvens

Betragtes du ikke som reelt enlig, kan den økonomiske konsekvens være:

Hvis du har hjemmeboende børn under 18 år

 • Din partners indtægt skal med i din beregning af økonomisk fripladstilskud – også selv om I står tilmeldt på hver jeres adresse
 • Din partners indtægt skal med i din beregning af boligsikring/ boligydelse.
 • Du kan ikke modtage dobbelt SU (SU Styrelsen)
 • Du får ikke udbetalt ordinært og ekstra børnetilskud (Udbetaling Danmark)
 • Du kan ikke få udlagt børnebidrag af Udbetaling Danmark, hvis du er i forhold med dine børns mor/far.


Hvis du er førtidspensionist eller kontanthjælpsmodtager

Førtidspensionen bliver reduceret efter de gældende takster, afhængig af partnerens indtægt
Din partners indtægt skal med i din beregning af boligsikring / boligydelse.

Afmeld status som enlig