Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Er du blevet anmeldt for socialt bedrageri?

Er du blevet anmeldt for socialt bedrageri vil du blive indkaldt til parthøringsmøde, hvor du har mulighed for at fortælle din version af historien - således at sagen bliver belyst bedst muligt.

Partshøring

Reglerne om partshøring har til formål at sikre, at den, der er part i en forvaltningssag, får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag, inden sagen afgøres.

Billund Kommune tager alle anmeldelser seriøst og undersøger sagerne grundigt, så derfor er det også vigtigt, at du møder op til mødet, da din manglende medvirken kan medføre, at sagen kan blive afgjort til ugunst for dig.

Du må gerne tage en bisidder med til mødet, hvis du ønsker det.

Er du forhindret i at møde på det tidspunkt, du er indkaldt til, er det vigtigt, at kontakte bedragerienheden hos Billund Kommune.