Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Priser og gebyrer for erhverv

Her kan du se, hvad du som virksomhed skal betale for at komme af med dit affald.

Affald der afleveres på genbrugspladsen

ekskl. moms / inkl. moms

    
Brændbart erhvervsaffald     1.055,00 / 1.318,75 kr./ton
Erhvervsaffald til deponi 1.098,00 / 1.373,50 kr./ton
Blandet affald til sortering    1.055,00 / 1.318,75 kr./ton
Genbrugeligt affald     255,00 / 318,75 kr./ton
Asbest affald   1.307,00 / 1.633,75 kr./ton
Landbrugsfolie 766,00 / 957,50 kr./ton
PVC –genbrugeligt affald  1.660,00 / 2.075,00 kr./ton
Farligt affald  6.000,00 / 7.500,00 kr./ton
   
Salgspris nedknust beton/tegl       50,00/ 62,50 kr./ton

Forbrændingsegnet:

Småt brændbart                       764,00 /      955,00 kr./ton
Brændbart inkl. neddeling     964,00 /   1.205,00 kr./ton
Dagrenovationslignende affald    764,00 /      955,00 kr./ton

Energnist direkte

   588,00 /      735,00 kr./ton

 

Afhentning af restaffald 

Restaffald

Uge tømning :

370 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.813,80 kr.
660 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 4.220,00 kr.
770 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 5.626,30 kr.

14 dages tømning:

370 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 1.406,30 kr.
660 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.110,00 kr.
770 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.813,80 kr.