Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Priser og gebyrer for erhverv

Her kan du se, hvad din virksomhed skal betale for at komme af med affaldet.

Affald der afleveres på genbrugspladsen

ekskl. moms / inkl. moms

    
Brændbart erhvervsaffald     1.055,00 / 1.318,75 kr./ton
Erhvervsaffald til deponi 1.098,00 / 1.373,50 kr./ton
Blandet affald til sortering    1.055,00 / 1.318,75 kr./ton
Genbrugeligt affald     255,00 / 318,75 kr./ton
Asbest affald   1.307,00 / 1.633,75 kr./ton
Landbrugsfolie 766,00 / 957,50 kr./ton
PVC –genbrugeligt affald  1.660,00 / 2.075,00 kr./ton
Farligt affald  6.000,00 / 7.500,00 kr./ton
   
Salgspris nedknust beton/tegl       50,00/ 62,50 kr./ton

Forbrændingsegnet:

Småt brændbart                       764,00 /      955,00 kr./ton
Brændbart inkl. neddeling     964,00 /   1.205,00 kr./ton
Dagrenovationslignende affald    764,00 /      955,00 kr./ton

Energnist direkte

   588,00 /      735,00 kr./ton

 

Afhentning af dagrenovationslignende affald 

Restaffald

Uge tømning :

370 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.813,80 kr.
660 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 4.220,00 kr.
770 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 5.626,30 kr.

14 dages tømning:

370 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 1.406,30 kr.
660 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.110,00 kr.
770 L restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.813,80 kr.