Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forbrændingsegnet affald

Affald der ikke kan genanvendes på anden måde, må kun forbrændes på godkendte anlæg.

Fra Billund Kommunes omlastestationer i Grindsted og Billund transporteres affaldet til et fælleskommunalt forbrændingsanlæg Energnist. Forbrændingen bidrager til produktion af el og fjernvarme. Det er derfor vigtigt at sortere affaldet korrekt inden det afleveres på omlastestationen.

Størrelse og form på affald

 • Max. 70 cm x 70 cm i sidelængde
 • Kompakte dele med tværsnit maks. 20 cm x 20 cm eller ø25 cm
 • Gulvtæpper maks. 2 m2
 • Plast, papir eller stof maks. 25 m2 og maks. 15 meters længde
 • Oprullede baner af plast, papir eller stof maks. 15 meters længde og maks. 20 cm bredde
 • Affald der kan genanvendes må ikke forbrændes. Noget affald må af hensyn til miljø, sikkerhed og forbrændingsanlæggets konstruktion ikke sendes til forbrænding

Affald som ikke modtages

 • Biomasseaffald, f.eks. have-/parkaffald, halm m.v.
 • Byggeaffald, herunder asbestholdigt materiale, beton, tegl, glas, gipsplader, mineraluld
 • Elektriske apparater og produkter
 • Hele genanvendelige dæk
 • Imprægneret træ, herunder telemaster og sveller
 • Jern og metaller
 • Klinisk risikoaffald og slam
 • Klude/tvist/granulat gennemvædet med olie, opløsningsvæsker og andet letantændeligt
 • Kompositmaterialer (f.eks. glasfiber)
 • Maling og malingrester, der ikke er udhærdet
 • Olieforurenet jord
 • PVC-affald
 • Springmadrasser
 • Storskrald (kasseret indbo og brugsgenstande)
 • Affald, der indeholder tungmetaller