Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Farligt affald

Brandfarligt - Miljøfarligt - Sundhedsskadeligt - Smitsomt

Farligt affald betegnes som affald der har én eller flere af følgende egenskaber

  • Brandfarligt
  • Miljøfarligt
  • Sundhedsskadeligt
  • Smitsomt

Affald fra olieudskillere

Opbevaring af farligt affald

Anmeldelse af farligt affald

Virksomheder der frembringer farligt affald skal anmelde dette til kommunen og skal kunne dokumentere, at affaldet er afleveret korrekt. 

Anmeld farligt affald

Farligt affald som ikke modtages på genbrugspladsen

Klinisk risikoaffald, som er det smitsomme og miljøfarlige affald, som eksempelvis vævsaffald, kanyler, medicin, mv. modtages ikke på genbrugspladserne. For bortskaffelse af klinisk risikoaffald skal du have en aftale med en transportør. Se mere info i boksen til højre.

Virksomheder der frembringer eller håndterer farligt affald, har pligt til at sikre, at det farlige affald ikke fortyndes eller blandes med andet affald. Farligt affald skal dermed emballeres og opbevares korrekt.

Ved aflevering på genbrugspladsen

Virksomheder har mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugspladserne.

Aflevering af farligt affald er begrænset til max. 200 kg. årligt.

Læs mere om farligt byggeaffald her.

 Læs mere om retningslinjer for modtagelse af farligt affald her.

Læs mere om Billund Kommunes ordninger i forbindelse med farligt affald i regulativet her