Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grænseværdier - bygge- og anlægsaffald

Miljøfremmede stoffer skal kategoriseres i henhold til understående grænseværdier

Stof

Rent materiale

Forbrænding/deponi

Farligt affald

PCB**

< 0,1

2 - 50

>  50

Bly*

< 40

40 - 2.500

> 2.500

Kviksølv

<1

1 - 1.000

> 1.000

Kviksølv(organisk)

<1

1 - 500

> 500

Kviksølv(uorganisk)

< 1

1 - 1.000

>1.000

Arsen

< 20

20 - 1.000

> 1.000

Cadmium

< 0,5

0,5 - 1.000

> 1.000

Krom (VI)

< 20

20 - 1.000

>1.000

Krom(tot)

<500

500 – 1.000

>1.000

Kobber*

< 500

500 - 2.500

>2.500

Nikkel

< 30

30 - 1.000

> 1.000

Zink*

< 500

500 - 2.500

> 2.500

PAH(tot)

< 4

4 - 1.000

> 1.000

Cyanid

< 1

1 - 1.000

> 1.000

Klorparaffiner(kort)*

< 1.000

1.000 - 2.500

> 2.500

Behandling

Genanvendelse

Energnist Kolding/Esbjerg

FORTUM

Alle koncentrationer angivet i ppm (mg/kg).

* Stoffet er omfattet af summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoks”. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 ppm skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 ppm er det farligt affald.

** Eventuelt nyttiggørelse jf. Restproduktbekendtgørelsens §16 jf. Bilag 3 med et maksimalt indhold af PCB op til 2,0 ppm - skal anmeldes til kommunen senest 4 uger før.