Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Retningslinjer for modtagelse af farligt affald

Affaldsproducenten skal ved bestilling af afhentning oplyse om affaldets art og mængde, herunder klassificering og øvrige egenskaber der gør affaldet farligt.

Alle leverede emballager der indeholder farligt gods skal overholde emballagereglerne i ADR regelsættet.

ADR regelsæt

 

Fast emballeret affald

Fast emballeret affald modtages i jern- og plastspændelågsfade i størrelserne 30, 60, 120 og 200
liter, samt efter aftale i enten 240 l eller 660 l containere. Visse typer fast affald kan endvidere modtages i godkendte sække/ bigbags eller papkasser.

Fast uemballeret affald

For større mængder uemballeret fast affald gælder, at modtagelsen afhænger af det valgte behandlingsanlægs praktiske muligheder for håndtering af den eksakte affaldstype leveret i bulk, hvorfor der i visse tilfælde henvises til direkte transport mellem affaldsproducenten og
behandlingsanlægget; der skal derfor træffes forhåndsaftale om levering, senest 3 dage før forventet leveringstidspunkt.

Flydende emballeret affald

Flydende emballeret affald modtages i tætte lukkede dunke op til 25 l, samt i spunstromler op til 200 l. Desuden modtages palletanke (IBCs) med op til 1000 l.


Flydende uemballeret affald

Op til 4.000 l kan normalt modtages på Esbjerg affaldshåndtering. Ved større mængder (op til15.000 l) skal der træffes forhåndsaftale om levering, senest 3 dage før forventet leveringstidspunkt. Alternativt kan der henvises til transport direkte mellem affaldsproducent og behandler.