Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bly

Har du affald indeholdende bly, skal du tage prøver af affaldet og analysere for indhold af bly. Analyserne skal udføres af godkendte laboratorier.

Bortskaffelse

Har du identificeret bly i dit byggeaffald, skal det analyseres for koncentrationen af bly af et godkendt laboratorium. Efter at du har modtaget analyseresultater, skal du udfylde Anmeldeskema for byggeaffald og elektronisk sende til Billund Kommune.

Anmeld farligt byggeaffald

Når kommunen har modtaget analyseresultatet, foretager Natur & Miljø en vurdering af blyets koncentration af farlige stoffer efter følgende retningslinjer:


Bly < 40 mg/kg (40 ppm)
Affaldet betragtes som rent.


Bly < 2.500 mg/kg (2.500 ppm)
Affaldet defineres som "Ikke farligt affald".

Affaldet anvises til forbrænding via Energnist, eller til deponering via Deponi Syd. Anvisningen foretages ud fra den enkelte affaldsfraktion.


Bly > 2.500 mg/kg (2.500 ppm)
Affaldet defineres som "Farligt affald" med EAK-kode: 17 01 06.
Affaldet skal brændes på anlæg der er miljøgodkendt til at håndtere fraktionen.

Derefter anvises du til den respektive affaldshåndtering.