Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Asbest

Asbest er farligt for miljø og mennesker og derfor er der specielle hensyn at tage, når der arbejdes med bygninger og affald, som indeholder asbest.

Bygninger der er opført før 1986 kan indeholde asbestholdige byggematerialer. Når der skal udføres forskellige reparationer eller udskiftninger i sådan nogle huse er der derfor en risiko for at at komme i kontakt med asbest.

Sådan arbejder du sikkert med asbest

Når du arbejder med asbestholdigt affald er det vigtigt, at arbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at asbestholdigt støv undgås.


På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du regler om håndtering af asbestholdige materialer.

Arbejdstilsynets vejledning om håndtering af asbest


Asbest på genbrugspladserne

Asbestaffald kan afleveres på genbrugspladserne i Billund og Grindsted. Hvis du har mere end 10 tagplader fra dit projekt, skal det anmeldes.

Anmeld asbestaffald

Støvende asbestholdigt affald skal emballeres i støvtæt emballage. Plader der er gået i stykker, skal håndteres som støvende asbest og skal altid være dobbeltemballeret.

Da støvende asbest er yders sundhedsfarligt, skal retningslinjerne ALTID følges. 

Det er ikke nødvendigt at emballere hele plader. 

 

Retningslinjer for håndtering af asbestholdigt affald: 

  • Du skal sikre, at hele plader forbliver hele
  • Hele plader skal stables forsigtigt på paller
  • Beskadigede plader og stumper skal dobbeltemballeres

Hvis du er i tvivl om håndteringen, så kontakt personalet på genbrugspladsen.