Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bortskaffelse af miljøfarligt byggeaffald

Miljøfremmede stoffer i en bygning skal fjernes og bortskaffes til en godkendt modtager.

Når miljøfremmede stoffer er identificeret, skal de fjernes og bortskaffes - inden nedrivning eller renovering påbegyndes. Det kaldes en miljøsanering. 

Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald fra renovering og nedrivning bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.

Anmeld farligt byggeaffald

Læs mere om retningslinjer for modtagelse af farligt affald

 

Specielt tre farlige affaldstyper du skal være opmærksom på: