Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bortskaffelse af miljøfarligt byggeaffald

Miljøskadelige stoffer i en bygning skal fjernes og bortskaffes til en godkendt modtager.

Når miljøskadelige stoffer i bygningen er identificeret, skal de fjernes og bortskaffes inden nedrivning eller renovering påbegyndes. Det kaldes en miljøsanering.

Det er vigtigt at miljøfarligt bygge- og anlægsaffald fra renovering og nedrivning bliver sorteret fra, anmeldt og afleveret til en godkendt modtager.

Anmeld farligt byggeaffald

Der er specielt tre farlige affaldstyper, som vi sætter fokus på her: 

Asbest

Bly

PCB

 

Esbjerg Affaldshåndtering

Esbjerg Affaldshåndtering håndterer farligt affald fra borgere og virksomheder i Billund Kommune. Ligeledes administrerer Esbjerg Affaldshåndtering ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere.

Læs mere om retningslinjer for modtagelse af farligt affald.