Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Asbest

Asbest er farligt for miljøet og mennesker og derfor er der specielle hensyn at tage, når der arbejdes med bygninger og affald, som indeholder asbest.

Bygninger der er opført før 1986 kan indeholde asbestholdige byggematerialer. Når der skal udføres forskellige reparationer eller udskiftninger i sådan nogle huse er der derfor en risiko for at at komme i kontakt med asbest.

Sådan arbejder du sikkert med asbest

Når du arbejder med asbestholdigt affald er det vigtigt, at arbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at mennesker og omgivelser udsættes mindst muligt for asbestholdigt støv.


På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du regler om håndtering af asbestholdige materialer.

Arbejdstilsynets vejledning om håndtering af asbest


Asbest på genbrugspladserne

Asbestaffald kan afleveres på genbrugspladserne i Billund og Grindsted. Ved håndtering, transport og bortskaffelse af asbestholdigt affald, skal affaldet emballeres i støvtæt emballage der er mærket med oplysninger om indholdet. Støvende asbest skal altid dobbeltemballeres. Da asbest er yderst sundhedsfarligt skal retningslinjerne følges!

 

Retningslinjer for håndtering af asbestholdigt affald: 

  • Du skal sikre, at hele plader forbliver hele
  • Hele plader skal stables forsigtigt på paller
  • Beskadigede plader og stumper skal dobbeltemballeres - minimum to tæt lukkede poser

Hvis du er i tvivl om håndteringen, så kontakt personalet på genbrugspladsen.