Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Problemaffald fra husholdningen

Forskellige typer affald kan være problematiske eller farlige

Farligt affald

Problematiske eller farlige produkter vi anvender i husholdningen kan være
- brandfarlige
- eksplosive
- miljøskadelige
- sundhedsskadelige
- smitsomme

Derfor er det vigtigt at både emballage og eventueller rester håndteres korrekt.

Farligt affald omfatter eksempelvis:

 • Spraydåser
 • Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpiks
 • Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
 • Olie- og benzinprodukter
 • Kosmetikprodukter
 • Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler.
 • Afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lignende rengøringsmidler.

Farligt affald må ikke sammenblandes og skal afleveres i original emballage eller i tilsvarende egnet emballage.
Emballagen skal være tæt og mærket, således indholdet let kan identificeres, om nødvendigt ved at skrive på de enkelte emballager.

Batterier

Ligges i en klar pose på låget af affaldsstativet til mad/rest
større batterier og  akkumulatorer skal afleveres på Grindsted eller Billund genbrugsplads.

Trykimprægneret træ

 • Trykimprægneret træ – det med grønligt skær
 • Malet imprægneret træ
 • Kreosotbehandllet træ, sort-brunt, fx telefonmaster og jernbanesveller

WEEE-affald

Elektrisk og elektronisk udstyr omfatter eksempelvis:

 • Store husholdningsapparater såsom hårde hvidevarer, kølemøbler, klimaanlæg mv.
 • Mindre husholdningsapparater såsom el-værktøj, legetøj, elektrisk køkkenudstyr mv.
 • IT- og teleudstyr
 • TV, dvd-afspiller, radio mv.

Udtjent udstyr skal afleveres på Grindsted eller Billund genbrugsplads og sorteres i nedenstående fraktioner og afleveres i de anviste containere:

 • Udstyr til temperaturudvikling
 • Skærme og monitorer
 • Lyskilder
 • Stort udstyr (>50 cm)
 • Småt udstyr (<50 cm)
 • Småt it- og teleudstyr

PVC

PVC skal afleveres på Grindsted eller Billund genbrugsplads.

Genanvendeligt PVC
(ofte hård PVC) omfatter eksempelvis:

 • Rør til kloak, dræn og vand
 • Tagrender og nedløbsrør
 • Paneler af hård plast
 • Døre- og vinduesrammer af plast.
 • Kabelbakker

 Skal afleveres i den anviste container til PVC. 

Deponeringsegnet PVC
(ofte blød PVC)  omfatter eksempelvis:

 • Vinylgulve
 • Bløde plastpaneler
 • Gummimåtter og skriveunderlag
 • Regntøj, gummistøvler
 • Soppe- og svømmebassiner
 • Persienner

Skal afleveres i den anviste container til deponi.  

PVC-affald må aldrig bortskaffes som forbrændingsegnet affald.