Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan sorterer du 10 kategorier af affald

Du skal sortere dit affald i 10 kategorier fra 2023. Se, hvor og hvornår du skal sortere hvad.

Du møder snart nye kategorier

Alle kommuner i Danmark skal senest i 2023 sortere affald i 10 kategorier. Du mangler kategorierne farligt affald og kartoner fra mad og drikke. Derfor får huse inden marts 2023 en ekstra genbrugsbeholder og en miljøkasse til farligt affald.

 

Sådan ser din nye genbrugsbeholder ud

Den nye genbrugsbeholder er 106 cm høj, og låget er 58 cm bredt og 73 cm langt. Det er det samme som den genbrugsbeholder, du allerede har. I din nye genbrugsbeholder skal du aflevere kartoner fra mad og drikke, plast, metal og glas. Den bliver tømt hver tredje uge.

 

Sådan ser din nye miljøkasse ud

Du kan får i 2023 en kasse til din husholdning, hvor du kan aflevere farligt affald og småt elektronik. Du vil stadig kunne aflevere farligt affald og småt elektronik på genbrugspladserne i Billund og Grindsted. Kassen til farligt affald er 29 cm høj, og låget er 28 cm bredt og 37 cm langt. Du kan få tømt den, når du bestiller det.

 

Det sker med den genbrugsbeholder du har 

Du beholder den genbrugsbeholder, du har i dag. Fremover skal du kun aflevere pap og papir i den. Du får tømt den hver sjette uge. 

 

Sådan afleverer du tekstil

Du kan få hentet tekstil ved din bolig. Læg hullede tøj i posen til tekstilaffald og læg den på genbrugsbeholderen. Så tager skraldemændene den med, når de tømmer genbrugsbeholderen. Når du løber tør for poser, kan du hente flere på genbrugspladsen i Billund eller Grindsted og på Borgerservice. Hvis du har meget, kan du også aflevere det i en container på genbrugspladsen til tekstil.

 

Du skal aflevere rest og madaffald som i dag

Du skal stadig aflevere rest og madaffald, som du gør i dag. Hvis du mangler poser til madaffald, kan du hente dem på genbrugspladsen i Billund eller Grindsted og hos Borgerservice.

 

Se dine nye beholdere

 

Sådan sorterer du frem til 2023

Se, hvordan du skal sortere (åbner på billund.nemsortering.dk)