Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Affaldssortering i hjemmet

I Billund Kommune sorterer vi affaldet i syv affaldsfraktioner, fordelt i tre forskellige beholdere ved den enkelte husstand. Her på siden kan du få hjælp til hvordan du skal sortere og hvad du skal gøre hvis du vil ændre dine affaldsordninger.

Du kan komme af med det meste af dit affald på din bopæl. Alle ejendomme har som udgangspunkt tre beholdere til sortering af deres affald. Det er vigtigt at sortere affaldet rigtigt, både så du kan udnytte dine beholderes kapacitet rigtigt men også for miljøets skyld, så mest muligt kan gå til genbrug.

Nedenfor på siden kan du læse mere om hvad der må komme i de forskellige beholdere. Billund Kommune har fået udarbejdet en digital sorteringsguide til sortering i hjemmet, som du kan se hvis du følger linket nedenfor.

 

Mad- og restaffaldsstativet 

Alle husstande har et stativ til madaffald og et til restaffald. Husholdningsaffald skal sorteres, så vi på bedst mulig måde kan udnytte ressourcerne.

Mad- og reststativ

Læs mere om sortering i mad- og restaffaldsstativet

 

Genbrugsbeholderen

Vi sorterer og genbruger det vi kan. Derfor er der to rum i genbrugsbeholderen, så henholdsvis papir og plastposer ryger i det ene rum og plastemballage, metal og glas ryger i det andet.

Genbrugsbeholder

Læs mere om sorteringen i genbrugsbeholderen

 

Se vores sorteringsguide

Med Billund Kommunes digitale sorteringsguide kan du se hvad der må og ikke må komme i de forskellige fraktioner. I guiden er der også en kort beskrivelse af hvad der sker når dit affald går til genbrug, samt hvor rent det skal være når afleverer det i beholderen. 

Se Billund Kommunes digitale sorteringsguide

 

Passer din affaldsordning til dine behov?

Du kan læse om hvordan du foretager ændringer i din dagrenovation, bestiller affaldsstativ, får en ekstra sæk og meget mere, ved at klikke nedenfor

Få styr på din affaldsordning