Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bål og afbrænding

Afbrænding af affald er forbudt. Der er dog enkelte undtagelser.

Afbrænding af affald skal ske på godkendte anlæg

Afbrænding af affald er forbudt. Det fremgår af Billund Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Afbrænding af affald må kun foregå på dertil godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Dvs. anlæg der har den nødvendige rensning af røgen, så der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne. 

 

Afbrænding af træ og haveaffald

Haveaffald må ikke afbrændes. Du kan derfor vælge at kompostere affaldet eller aflevere det på en af kommunens genbrugspladser.

Dog er det undtagelsesvis tilladt at afbrænde haveaffald den 23. juni i forbindelse med Sankt Hans aften. På denne dag må du afbrænde:

- Rent og tørt træ, samt have og parkaffald.

 

Det er også tilladt at afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (f.eks. snobrødsbål og Sankt Hans aften).

 

Obs! Afbrændingerne må ikke være til gene for naboer eller andre.

 

Gode råd om afbrænding af Sankt Hans bål

Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres. Undersøg da altid regler hos ejeren, hvis bålet ikke skal placeres på din egen private grund.

Til opbygningen af bålet må der kun bruges rent træ - aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald. 

Bålet opbygges få dage før afbrændingen af hensyn til smådyr. Hvis bålet er bygget god tid i forvejen, bør det flyttes og ombygges, så små dyr som mus, pindsvin, vinbjergsnegle og andet, ikke brændes sammen med bålet. 

Vær omhyggelig når du opbygger dit bål og sørg for en stabil konstruktion, da det kan være farligt, hvis bålet vælter.

 

Her er et par gode råd:

 

  • Tænd aldrig bål hvis det blæser meget.
  • Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
  • Fugt eventuelt området omkring bålet, inden det antændes.
  • Hav vand eller andet slukningsudstyr i nærheden.
  • Brug en skovl til at dæmpe gløder langs bålets kant.
  • Sørg for at bålet er helt slukket når du forlader det.

 Miljørigtig fyring

Private brændeovne forurener luften med skadelige partikler, der kan forårsage luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på brændet, fyringsmetode og brændeovnens alder og type.

Fra den 1. august 2021 er du forpligtet til ved ejerskifte af bolig at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats i din nye bolig. Er den produceret før 2003, skal den skiftes eller skrottes, men er den produceret efter 2003, skal du dokumentere alderen. Er du i tvivl om alderen på din brændeovn eller pejseindsats, så kig på brændefyringsportalen for at få forslag til, hvad du kan gøre.

Du er som brændeovnsejer ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Luftforurening skyldes ofte ufuldstændig forbrænding og viser sig ved, at røgen bliver mørk og lugter grimt. Det sker, hvis du brænder affald, vådt træ eller ved for lav varme. Det kan også ske, hvis der ikke er luft nok til forbrændingen.

Ved at følge nogle få gode råd, kan du fyre mere miljørigtigt:

  • brug rent og tørt træ
  • sørg for rigeligt luft
  • tænd op fra toppen af brændet
  • tjek at røgen er næsten usynlig

Er du i tvivl, om du fyrer rigtigt, kan du spørge din skorstensfejer om råd.

Afbrændingsforbud

For at forebygge brande kan kommunen indføre et afbrændingsforbud.

Se Beredskabsstyrelsens aktuelle oversigt over afbrændingsforbud.

Sankthansbål

Følg kommunens regler for åben ild og bål.

På særligt indrettede pladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

På Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du tænder et godt bål, hvor det er tilladt, og hvordan du gør det sikkert.

Brug ikke affaldstræ til opvarmning

Det er ikke tilladt at bruge behandlet træ som brænde. Du må fx ikke bruge imprægneret eller industrielt behandlet træ, da det udvikler giftige dampe.

Affaldstræ skal i stedet afleveres på den kommunale genbrugsplads. Kommunen kan oplyse om nærmeste genbrugsplads.