Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

§ 17 stk. 4 udvalg målrettet kultur- og fritidspolitik

Billund Kommune nedsatte i 2015 § 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik. Udvalget består af politikere og forenings-repræsentanter, der sammen skal formulere et forslag til en ny kultur- og fritidspolitik. Forslaget skal viderebehandles i Børne- og Kulturudvalget. Paragraf 17. stk. 4 udvalget afleverede 29. februar 2016 deres forslag til Børne- og Kulturudvalget, der på deres møde den 1. marts besluttede at sende forslaget i høring indtil den 16. april.

Formål


§ 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik skal udarbejde et forslag til en ny kultur- og fritidspolitik, der kan guide udviklingen af kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune. Paragraf 17. stk. 4 udvalget afleverede 29. februar 2016 deres forslag til Børne- og Kulturudvalget, der på deres møde den 1. marts besluttede at sende forslaget i høring indtil den 16. april.   

 

Se forslaget i høring  her

 

Mål


§ 17 stk. 4 udvalget skal på Børne- og Kulturudvalgets vegne udarbejde et konkret forslag til en ny kultur- og fritidspolitik.

Forslaget skal indeholde en samlet vision for kultur- og fritidsområdet samt fastlægge mål og retninger for den fremtidige udvikling af området.

Udvalget skal sikre en bred forankret debat med politikere, borgere og interessenter på kultur- og fritidsområdet. Debatten skal fokusere på ønskerne til den fremtidige udvikling af kultur- og fritidsområdet samt tage afsæt i samfundstrends og –udvikling.

Forslaget skal koordineres med Landdistriktspolitikken, som byrådet vedtog den 24. juni 2015

Læs mere om Landdistriktspolitikken her

Leverancer


§ 17 stk. 4 udvalget skal levere et forslag til ny kultur- og fritidspolitik for Billund Kommune ultimo februar 2016. I den forbindelse vil udvalget skitsere et forslag til implementering af politikken.

Udvalget


§ 17 stk. 4 udvalget består af 3 byrådspolitikere og 4 foreningsrepræsentanter. Byrådspolitiker Lars Hansen er formand for udvalget, og repræsentanterne repræsenterer kultur-, fritids og idrætslivet i Billund Kommune.


Loven om kommuners styrelse § 17 stk. 4 indebærer, at særlige udvalg som udgangspunkt nedsættes under stående udvalg, der er ansvarlige for arbejdsområdet. § 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik har derfor en rådgivende status og arbejder med reference til Børne- og Kulturudvalget, der varetager det videre politiske arbejde med en ny kultur- og fritidspolitik.

Udvalgsmedlemmernes kontaktdetaljer

Børne- og Kulturudvalget

Borgerinddragelse


Forslaget til en ny kultur- og fritidspolitik skal udarbejdes på baggrund af en bred forankret debat med politikere, borgere og interessenter på kultur- og fritidsområdet. Udvalget afholder derfor en række borgerinddragende arrangementer.

Indledningsvis inviterer § 17 stk. 4 udvalget repræsentanter fra foreningslivet samt ildsjæle til idéworkshop den 20. august 2015. Målet er, at udvalget får aktive ildsjæles ideer med fra starten af arbejdet. Arrangementet annonceres i ugeaviserne.

Dernæst igangsætter udvalget en række borgerinddragende initiativer i november. Initiativerne sætter fokus på særlige områder, som udvalget ønsker dybere indsigt i, og vil blive aftalt individuelt med de enkelte borgergrupper.

11 workshops

§ 17 stk. 4 udvalget inviterede til den første borgerworkshop den 14. januar 2015. Siden er der holdt 11 workshops med alle grupper af borgere indenfor kultur- og fritidsområdet. To worksshops med børn fra henholdsvis BillundSkolen og Hejnsvig Skole blev afsluttet med børnebyrådsmøder, hvor børnene afleverede deres forslag til henholdsvos borgmesteren og viceborgmesteren.  

 

Kontaktdetaljer

 • { "focalPoint": { "left": 0.5, "right": 0.5 }, "src": "/media/35883/DSC_2394red.jpg", "crops": [ { "alias": "crop", "height": 249, "width": 249, "coordinates": { "x1": 0.0, "y1": 0.0, "y2": 0.27656556146532441, "x2": 5.999999999062311E-07 } } ] }

  Lars Hansen

  Udvalgsformand
  Medlem af Børne- og Kulturudvalget
  Venstre

  Telefon 4172 1497
  Email lars@billund.dk

 • { "focalPoint": { "left": 0.5, "right": 0.5 }, "src": "/media/35888/DSC_2416red.jpg", "crops": [ { "alias": "crop", "height": 249, "width": 249, "coordinates": { "x1": 0.0, "y1": 0.0, "y2": 0.27656556146532441, "x2": 5.999999999062311E-07 } } ] }

  Kris Jensen Skriver

  Medlem af Børne- og Kulturudvalget
  Socialdemokraterne

  Telefon 29885195
  Email kjs@billund.dk

 • { "focalPoint": { "left": 0.5, "right": 0.5 }, "src": "/media/35901/DSC_2468-red.jpg", "crops": [ { "alias": "crop", "height": 249, "width": 249, "coordinates": { "x1": 0.0, "y1": 0.0, "y2": 0.28408023296656204, "x2": 1.3033333332579389E-06 } } ] }

  Jørn Poulsen

  Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
  Venstre

  Telefon 26728817
  Email jpo@billund.dk

 • Steen Appelon

  Repræsentant for kulturlivet

  sten.appelon@hotmail.com

 • Mads Helbo

  Repræsentant for kulturlivet

  mh@faengslet.dk

 • Ole Velo Jensen

  Repræsentant for fritidslivet

  olejensen@ole-velo-jensen.dk

 • Ole Nielsen

  Repræsentant for fritidslivet

  fremadbagud@hotmail.com