Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søg Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen skal støtte borgernes udvikling af lokalsamfund udenfor Grindsted og Billund. Puljen er på 1 mio. kr. årligt, og har ansøgningsfrist fire gange om året (første tirsdag i februar, maj, august og november).

Formålet med puljen

Landdistriktspuljen skal understøtte udmøntningen af Billund Kommunes landdistriktspolitik og lokalsamfundenes lokale udviklingsplaner. Pengene skal gøre det lettere for borgerne at gennemføre mindre initiativer og søge ekstern medfinansiering til realisering af større projekter.

Hent ansøgningsskema

Forudsætning for at kunne søge

Ansøgninger til Landdistriktspuljen skal opfylde følgende kriterier:

 • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner forankret i Billund Kommunes landsbyer og landdistrikter kan søge puljen.
 • Udviklingsinitiativerne skal omfatte lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, idéudvikling og/eller strategisk udvikling.
 • Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af lokalrådet, som står inde for initiativets relevans i forhold til lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
 • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere med min. 25 % af de første 100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning omkring initiativet. Egenfinansieringen skal derfor dækkes af lokale foreningers egne midler eller midler, der er indsamlet eller tjent af lokalsamfundet. Egenfinansieringen kan omregnes til frivilligtimer á 100 DKK pr. time. I det tilfælde skal ansøgningen vedlægges et detaljeret timebudget.
 • Ansøgningerne skal vedlægges et budget. Et projekt kan bestå af flere leverancer. Det er hensigtsmæssigt, at delleverancerne i det enkelte projekt holdes på så få leverandører som muligt, og der indhentes tilbud på hver delleverance, så Billund Kommune kan vurdere ansøgningen i henhold til de helt almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Derfor skal alle leverancer og delleverancer, der overstiger en udgift på 50.000 kr., belyses med to tilbud. Leverancer og delleverancer, der repræsenterer en udgift på under 50.000 kr., skal belyses med et tilbud (Ændret jf. Økonomiudvalgets beslutning 9. februar 2016).
 • Der kan ikke forventes støtte til projekter, der allerede har opnået kommunal støtte, uden økonomiudvalgets godkendelse.

Ansøgningerne prioriteres efter kriterier, der hvert andet år aftales mellem Økonomiudvalget og Landdistriktsrådet.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningerne behandles fire gange om året med ansøgningsfrist første tirsdag i februar, maj, august og november. Ansøgningsprocessen er som følger:

 1. Ansøger udfylder ansøgningsskemaet, som du henter fra billund.dk/landdistriktspuljen. Her kan du også finde budget-skabeloner  
 2. Ansøger får bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Forvaltningen modtager ansøgningen og sikrer, at ansøgningen indeholder tilstrækkelige beskrivelser og dokumentation. Det forventes, at ansøger har søgt vejledning hos relevante kommunale fagpersoner inden indsendelse af ansøgningen
 3. Landdistriktskonsulenten forelægger herefter ansøgningen for Landdistriktsrådet
 4. Landdistriktsrådet indstiller ansøgninger og beløbsstørrelser til bevilling/afslag/videreudvikling ved økonomiudvalgets behandling
 5. Økonomiudvalget bevilliger midler, giver afslag eller sender ansøgningen tilbage til videreudvikling (1)
 6. Ansøger får elektronisk besked om økonomiudvalgets beslutning

(1) Økonomiudvalget og/eller Landdistriktsrådet kan indstille et udviklingsinitiativ til videreudvikling. Det sker, når udviklingsinitiativet er lovende, men dets fulde potentiale ikke fremgår af ansøgningen. Ansøger kan herefter videreudvikle udviklingsinitiativet og genindsende initiativet ved næste ansøgningsrunde, uden dog at været garanteret midler.

Meddelte bevillinger kan udbetales efter aftale med forvaltningen i takt med realiseringen af projektet. Herefter indsender ansøger regnskab på det samlede projekt, evaluering af projektet og evt. timeregnskab for frivilligt arbejde senest tre måneder efter projektafslutning til byrådssekretariatet.
Da ansøger ikke kan modtage mere støtte end de støtteberettigede udgifter, skal der ske tilbagebetaling af eventuelle overskydende midler.