Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Naturbeskyttelse

I Billund Kommune findes der ca. 5000 ha beskyttet natur. Det er især heder og moser, men også ferske enge og overdrev samt søer og vandløb.

Planlægger du nogle ændringer i naturen?

Hvis du planlægger at grave, plante, bygge eller foretage andet arbejde der kan medføre en tilstandsændring af beskyttet naturtyper, skal der søges om dispensation og tilladelse hos kommunen. Benyt skema herunder

Dispensation om ændring af beskyttet natur 

 

Kommunen fører tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn på alle naturbeskyttede arealer og håndhæver lovens bestemmelser.

Hvis du har gode ideer til naturpleje som f.eks. rydning eller hegning, så skriv til Billund Kommune. 

Kontakt Natur og Miljø i Billund Kommune:

Mads Navntoft Olsen, mano@billund.dk

Linda Kjær Sønderby, liks@billund.dk